Concurs a l'Espai Socio-cultural CGT-Rubí

Rock-e-Fort

20 de Febrer de 2020

Concurs a l'Espai Socio-cultural CGT-Rubí

Four Covers

27 de Febrer de 2020

Concurs a l'Espai Socio-cultural CGT-Rubí

Los Remiendos de la Abuela

20 de Febrer de 2020

Concurs a l'Espai Socio-cultural CGT-Rubí

Stix and Stones

5 de març de 2020

Concurs a l'Espai Socio-cultural CGT-Rubí

Los Mocasines

27 de febrerr de 2020

Concurs a l'Espai Socio-cultural CGT-Rubí

Ready to Imagine Something

5 de març de 2020