top of page

Fes-te soci

Full d'inscripció

Descarrega el full, posa les teves dades i entrega-personalment

o si no posa les teves dades en aquesta

finestra i fes clic a enviar

¡Gracias! Mensaje enviado.

AVÍS LEGAL PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que vostè és destinario d'aquesta comunicació perquè  les seves dades personals es troba en un fitxer responsabilitat de l'Associació Espai Socio Cultural l'Aurora, número d'identificació fiscal G67173021, degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, i la finalitat és el manteniment de la relació amb els seus associats així com l'enviament d'informació de les activitats.

Exercici dels seus drets, en els termes i amb els requisits previstos a la llei orgànica de protecció de dades, vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, respecte de les dades personals que consten en el referit fitxer en la següent adreça, Pl Clavé, 4 de Rubí, o si ho prefereix a través de correu electrònic a la següent adreça:

espaisocioculturalcgtrb@gmail.com.

bottom of page